câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

QRCodes.tn is the only saas business platform that lets you run your business on one platform, seamlessly across all digital channels.

Bạn có những lựa chọn vận chuyển nào?

Đối với các đơn hàng nội địa Hoa Kỳ, chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển qua FedEx và USPS. Liên hệ với chúng tôi qua email để tìm hiểu thêm.

Phương thức thanh tóan nào được chấp nhận?

Bất kỳ phương thức thanh toán nào được bạn chấp nhận. Ví dụ: Chúng tôi chấp nhận MasterCard, Visa.

Mất bao lâu để vận chuyển đơn đặt hàng của tôi?

Đơn đặt hàng thường được vận chuyển trong vòng 1-2 ngày làm việc sau khi đặt hàng.

Bạn có những lựa chọn vận chuyển nào?

Đối với các đơn hàng nội địa Hoa Kỳ, chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển qua FedEx và USPS. Liên hệ với chúng tôi qua email để tìm hiểu thêm.

Phương thức thanh tóan nào được chấp nhận?

Bất kỳ phương thức thanh toán nào được bạn chấp nhận. Ví dụ: Chúng tôi chấp nhận MasterCard, Visa.

Mất bao lâu để vận chuyển đơn đặt hàng của tôi?

Đơn đặt hàng thường được vận chuyển trong vòng 1-2 ngày làm việc sau khi đặt hàng.

Có bất kỳ câu hỏi bổ sung?

QRCodes.tn is a Small SaaS Business. Ultimate QR isn’t a traditional company.

Liên lạc